Správna voľba povolania: Tvoja budúcnosť - Tvoja voľba

27. november 2019

Dňa 27.11.2019 sa v priestoroch športovej haly GPH uskutočnila prezentácia stredných škôl v pôsobnosti KSK. Už názov akcie  SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – TVOJA BUDÚCNOSŤ – TVOJA VOĽBA napovedá, aké dôležité životné rozhodnutie  deviatakov čaká.

Naši deviataci prostredníctvom tejto akcie mali možnosť položiť otázky nielen predstaviteľom stredných škôl ale aj  študentom týchto škôl, v niektorých prípadoch aj našim bývalým žiakom. Dozvedeli sa veľa dôležitých údajov o možnostiach štúdia na školách, o novovzniknutých odboroch a duálnom vzdelávaní.

Dúfame, že aj prostredníctvom tejto aktivity bude ich výber povolania správny.