Dobrovoľné testovanie žiakov

19. august 2021

Kloktacie PCR testy.

Možnosť dobrovoľného testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a a aj tí, ktorí prekonali COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

Testovanie PCR kloktacími testami prebehne v škole v termíne od 2. 9. do 5. 9. 2021. Výsledok PCR kloktacieho testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom.

Škola zistí záujem o takýto druh testovania prostredníctvom získania súhlasu rodiča cez aplikáciu  EduPage do 25. 8. 2021.

 

Domáce samotestovanie.

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali COVID-19.

Každý žiak školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. 

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, je odporúčané realizovať samotestovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

Škola zistí záujem rodičov o takýto druh testovania prostredníctvom aplikácie EduPage do 25. 8. 2021.