Chrípkové prázdniny

24. február 2020

Základná škola, Školská 2, Michalovce oznamuje, že v dňoch 25. 02. 2020 až 28. 02. 2020 vrátane bude prerušený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka (aj školskej jedálne) z dôvodu ochorenia chrípkou na základe Metodického usmernenia č.15/2005 – R z 31. 10. 2005 čl.5 /ods.2./.

Výchovno-vzdelávací proces bude pokračovať po jarných prázdninách dňa 9. 3. 2020