Cezpoľný beh

24. september 2021

Vo štvrtok 23. 9. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvej tohtoročnej športovej súťaži – cezpoľnom behu.  Po zmene pravidiel z minulých rokov, kedy táto súťaž bola rozdelená na stredné a základné školy, v tomto roku proti sebe nastúpili žiaci 9. ročníkov ZŠ a 1. - 2. ročníkov stredných škôl. Napriek tom, že naši žiaci súťažili proti stredoškolákom, v štartovom poli sa nestratili.

Celkovo naši žiaci obsadili: Zdenko Onder 9.B - 8.miesto, Jakub Eštok 9.B - 11. miesto a Richard Hrešo 9.A - 21. miesto (z celkového počtu 26 súťažiacich).

Toto umiestnenie nám prinieslo celkovo 3. miesto v súťaži družstiev.

Celému družstvu chlapcov blahoželáme a dúfame, že aj ďalšie súťaže budú pre nás úspešné.