Európsky týždeň boja proti drogám

23. november 2021

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Aj 8.B sa svojimi aktivitami zúčastnila tejto prevencie. Cieľ cieľových aktivít bol zameraný na význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšil povedomie žiakov o legálnych aj nelegálnych drogách.

Na TRH p. uč. čítala žiakom príbeh:

Na brehu rieky stoja dvaja kamaráti. Tak, ako po mnohé dni, nudia sa, nemajú čo robiť a len tak, bez záujmu, sledujú vodnú hladinu. Zrazu vo vode zbadali kožušinu. Mladší z chlapcov navrhol, že skočí do vody a vytiahne kožušinu, ktorú potom na niečo použijú. Starší ho od toho nápadu odhováral, pretože bol silný prúd. No mladší tvrdil, že je dobrý plavec, takže sa nemôže nič stať. Po dlhšom prehováraní sa predsa len mladší z chlapcov rozhodol neposlúchnuť radu kamaráta, skočil do vody a začal plávať ku kožušine. Po chvíli sa k nej dostal. Chytil ju a zrazu nastalo veľké prekvapenie. Nebola to kožušina, ale medveď. Aj napriek tomu, že bol dobrý plavec, zápas s medveďom prehral.Medveď ho stiahol pod vodu a chlapca, ktorý veril, že sa mu nemôže nič stať, sa utopil.

                                                                                                                      ( Salamonová, Kasenčák, 2008)

Po prečítaní príbehu sme sa rozprávali o činoch chlapcov. Kožušinu medveďa sme prirovnali k droge. Aj keď sme dodávaní, že sme dosť silní odolní, silu drogy odhadnúť.

Žiaci sa potom rozdelili do 4 skupín. Každá skupina dostala, ktorú mala aktívnou technikou – kresba, maľba, koláž, slovo... Mali si predstaviť, že pracujú v reklamnej agentúre, ktorá navrhuje rôzne plagáty:

  • plagát pre protifajčiarsku poradňu
  • plagát pre protialkoholickú poradňu
  • plagát s protidrogovou témou
  • návrh opatrení na riešenie závislostí

Každá skupina pracovala samostatne, potom svoje návrhy pred spolužiakmi. Aktivita sa žiakom páčila.