Odpočet vodomera

20. máj 2024

Zorganizovali sme stretnutie pri vodomere, aby sme skontrolovali aktuálny stav a porovnali ho s predchádzajúcimi záznamami. Všetci sme boli zvedaví na to, aké úspory sa nám podarilo dosiahnuť.

Sme hrdí, že sme súčasťou projektu Zelená škola a že sa učíme o dôležitosti šetrenia prírodnými zdrojmi. Veríme, že naše úsilie prinesie dlhodobé výsledky. Tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré podnikneme v rámci tejto iniciatívy.