Olympiáda v anglickom jazyku

23. november 2021

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa tento školský rok konalo v dvoch termínoch. 15.novembra 2021 súťažili žiaci 4. až 7. ročníka v kategórii 1A. 16. novembra 2021 súťažili žiaci 8. a 9. ročníka v kategórii 1B. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž, ktorej úlohou je testovať zručnosti a vedomosti žiakov nad rámec učebných osnov. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne.

Víťazi školského kola:

Kategória 1A Kategória 1B

    1. miesto: Karin Machová, 6.A 1. miesto: Pavol Lešňanský, 8.B

2. miesto: Mirka Dzurková, 6.A 2. miesto: Šimon Hocman, 9.A

 3. miesto: Timur Sobek, 7.B 3. miesto: Matej Karšňák, 9.B

 

Olympiáda je postupová súťaž. Víťazi, ktorí sa nachádzajú na prvom mieste v jednotlivých prípadoch postupujú do okresného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a postupujúcim žiakom držíme palce.