PRÁVA DETÍ - štvrtý ročník školského kola

26. máj 2021

PRÁVA DETÍ – štvrtý ročník školského kola

Už po štvrtýkrát sa žiaci šiesteho ročníka zapojili do školského kola súťaže  Práva detí. Na hodinách občianskej náuky si upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa. Každý žiak si vybral ľubovoľné právo a ilustroval ho podľa vlastných predstáv.

Žiaci 8.B triedy hlasovaním rozhodli o víťazných prácach. Tie budú vystavené na nástenke vo vestibule školy. Následne budú zaradené do albumu práv dieťaťa, v ktorom sa už nachádzajú víťazné práce z predchádzajúcich troch ročníkov súťaže a stanú sa učebnou pomôckou pre budúcich šiestakov.

Šiestakom ďakujeme a víťazom blahoželáme.

1. miesto          Nicolas Štefan            6.B                  Právo na hru

2. miesto          Ľubica Romanová      6.A                  Právo žiť v rodine

3. miesto          Marko Vinc                 6.B                  Právo na rovnosť

                        Jakub Mišalko             6.A                  Právo na voľný čas