Prijímacie konanie na stredné školy

30. máj 2021

Prijímacie konanie na stredné školy.

Profesionálna dráha žiaka sa formuje od začiatku vzdelávania v základnej škole. Už od prvého ročníka sa v jednotlivých predmetoch vytvára predpoklad na výber budúceho povolania. Deti sa učia písať, čítať, chápať zákony fyziky, chémie, matematiky, poznávajú vedy, aby tieto vedomosti mohli využiť a zúročiť vo svojom povolaní. Na tejto ceste triedni učitelia, učitelia jednotlivých predmetov, kariérový a výchovný poradca vynakladá veľa tvorivej práce.
Prvý májový týždeň sa začalo prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy. Pre našich deviatakov bolo mimoriadne úspešne. Všetci naši žiaci boli prijatí na strednú školu už po prvom kole prijímacieho konania. 
Deviatakom srdečne blahoželáme a ich rodičom ďakujeme za dôveru.