Aktívna matematika aj v našich triedach na prvom stupni

26. máj 2021

Aktívna matematika aj v našich triedach na prvom stupni

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom. Tím sa zvyšuje kognitívne schopnosti detí, stúpa ich úspešnosť na hodinách matematiky a mení sa ich vzťah k učeniu a ku škole.

Vychádza z príbehu reálneho života, využíva manipuláciu, vďaka ktorej činnosť myslenia a vychádza z detí je základom aj viac sa. Nie je najdôležitejšie, že nás baví!