Usmernenie Spoločná zodpovednosť

02. november 2020

ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

❗️Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé́ špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť̌ sa na nich a na ich dokumenty.

Tu sú́ hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

👉 Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

👉 Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

👉 Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

Základné́ princípy:

🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť̌ ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič̌, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

🟢 Negatívny človek: Nosí́ pri sebe potvrdenie, ktoré́ sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už̌ vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí́ človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

🔵 Netestovaný́ človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený́ do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú́ 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň̌ dodrží́ lehota 10 dní

 

Čiže:

👉 Ak má rodič̌ pozitívny test, celá domácnosť̌ musí́ ostať̌ v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

👉 Ak má rodič̌ negatívny test, môže byť vpustený́ do objektu školy

👉 Ak rodič̌ nebol na teste, nemôže vstúpiť̌ do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať̌ dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť̌ žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

👉 Ak učiteľ̌ nebol na teste, nemôže vstúpiť̌ do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú́ danej vyhláške.

 

Podmienky fungovania škôl teda budú́ závisieť̌ aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť̌ do škôl. 

 

Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/

 

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu 

(zdroj: FB)