Okresné kolo matematickej olympiády

15. apríl 2021

Okresné kolo matematickej olympiády

Aj v čase dištančného vzdelávania sa naši úspešní riešitelia školského kola (Tomáš Šanta 6.B, Michaela Čuhaničová 8.A a Richard Hrešo 8.A) zúčastnili okresného kola matematickej súťaže.
V kategórii Z6 obsadil Tomáš Šanta 1. miesto.
Michaela Čuhaničová skončila vo svojej kategórii na 7. mieste a Richard Hrešo na 9. mieste.
Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.