Úspešní aj v rétorike

11. máj 2023

Úspešní aj v rétorike

Dňa 10.05.2023 sa v priestoroch Zemplínskeho kultúrneho centra uskutočnilo obvodové kolo súťaže v rétorike.

Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Našu školu reprezentovali opäť hokejisti – Martin Dobiaš, Jakub Sabo, Lukáš Babuka – 6.B a Peter Mižák – 7.B.

Lukáš Babuka v I. kategórii  obsadil 3.miesto a Peter Mižák v II. kategórii získal 2. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme za reprezentáciu školy.