Súdna sieň - aktivizujúca metóda

01. jún 2021

Súdna sieň – aktivizujúca metóda

Žiaci 8. A triedy si upevnili svoje vedomosti z OBN v témach Trestné právo a Právne inštitúcie prostredníctvom aktivizujúcej metódy hranie rolí. Pracovali v skupinách. Aktivitu pomenovali Súdna sieň, vybrali si problém, ktorý chceli riešiť, rozdelili si úlohy - rolu sudcu, žalobcu, obhajcu, svedka, obžalovaného, poškodeného ... Nezabudli ani na prípravu dôkazového materiálu. A aké témy ich najviac zaujali? Bol to rozvod , striedavá starostlivosť, krádež a ublíženie na zdraví.  Ich zodpovedná príprava na realizáciu tejto aktivity potvrdila, že žiaci radi spolupracujú a odovzdávajú svoje vedomosti spolužiakom.