Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

12. marec 2020