Týždeň v znamení vody

30. marec 2023

Týždeň v znamení vody

Minulý týždeň bol plný očakávaní nielen pre deviatakov, ktorí písali testovanie, ale aj pre mladších žiakov, ktorí mali školský program plný zaujímavých aktivít, kde hlavnou témou bola VODA. Spolu sme si skrášlili priestory školy, ochutnávali rôzne druhy minerálnych vôd vhodných na pitie, žiaci druhého stupňa absolvovali vedomostný kvíz pri príležitosti DŇA VODY s rôznymi typmi zábavných úloh. Našich žiakov najviac zaujala exkurzia na Zemplínskej šírave, ktorou sme tento  pekný týždeň ukončili. Exkurzia sa konala počas viacerých dní pre jednotlivé ročníky. Cieľom exkurzie v Thermalparku bolo zážitkové učenie spojené s kúpaním. Žiakom bol vysvetlený Archimedov zákon v praxi, elektrolýza soli a  výroba chlóru  na dezinfekciu vody v bazénoch a celý proces využitia termálnej vody
v rezorte. Dozvedeli sme sa, že  v spomínanom rekreačnom stredisku ukazujú prístroje znečistenie vody v bazénoch tak citlivo, že  zamestnanci obsluhujúci tieto zariadenia zistia, či sme sa sprchovali, alebo nie pred kúpaním. Tiež nás prekvapilo, že použitú vodu z bazénov vypúšťajú po rôznych viacerých úpravách do vodnej nádrže Zemplínskej šíravy.

Nielenže sme sa okúpali, ale sme sa aj niečo nové naučili. Na zdravie.