Projekt "Zberný dvor"

20. november 2019

Naša planéta stále prosí o pomoc, no my, ako keby sme nechceli načúvať. Preto sme sa rozhodli separáciu odpadu a jeho následné spracovanie dostať viac do povedomia našich detí. Školský klub detí v spolupráci so školskou knižnicou pripravil celoročný projekt inšpirovaný knihou spisovateľa Branislava Jobusa Zberný dvor, zameraný na triedenie a spracovanie odpadu. Deti sa zoznámili s hlavnými postavami, ktoré im pomohli pochopiť, že problém s odpadom sa nekončí vysypaním smetí do koša. Z pripravených materiálov mali možnosť posúdiť a porovnať stav prírody po našom nešetrnom zaobchádzaní. Prečítali si prosbu stromu a na záver si spoločne otestovali svoje vedomosti. Veríme, že sa už všetci tešia na ďalšie dobrodružstvá nových kamarátov a kúzelnú premenu odpadu na umelecké dielo.