Valentínske srdce

14. február 2020

Valentínske srdce


Dňa 14. februára pripravila žiacka školská rada pre spolužiakov, učiteľov a všetkých pracovníkov školy „ Valentínsky deň“, ktorým sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína.
Dievčatá a chlapci otvorili valentínsku schránku, ktorá v sebe ukrývala množstvo valentíniek. Tie boli  rozdané všetkým, ktorým žiaci chceli touto cestou vyjadriť svoje sympatie, či poďakovanie.  
Vytvorené živé valentínske srdce, do ktorého vstúpili žiaci i učitelia, venujeme všetkým ľuďom, pre ktorých je láska a obetavosť pre šťastie a spokojnosť iných jedným z pilierov života.