Európsky deň jazykov

29. september 2021

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26.septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2021. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

Keďže radi súťažíme, spojili sme to so súťažou. Žiaci 5. až 9. ročníka pod vedením vyučujúcich a Žiackej školskej rady navrhli logo na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov 2022.

Ich návrhy a kreativitu môžete posúdiť v galérii.