Oznam školskej jedálne

06. január 2020

Obedy v školskej jedálni podávame od stredy    8.1.2020.

MsÚ upozorňuje seniorov, ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni, aby svoj nový výmer o poberaní dôchodku v r. 2020 doručili na MsÚ - Odbor sociálny vecí najneskôr do 31.1.2020.