Olympijský klub Michalovce ocenil našich žiakov

11. jún 2020

Olympijský klub Michalovce ocenil našich žiakov

V stredu 10.06.2020 Výkonný výbor Olympijského klubu Michalovce  ocenil školákov a ich pedagógov, ktorí v roku 2019 a 2020 úspešne reprezentovali naše mesto, svoju školu i OK.

Z rúk predsedu OK PaedDr. Jozefa Uchaľa si ocenenie prevzali  žiaci. Za 2. miesto v celonárodnej vedomostnej súťaži o olympizme  Viliam Kurila, Dávid Kužma, Karin Karchová a Renáta Pištejová.  Za 2. miesto vo výtvarnej súťaži vyhlásenej SOŠV si cenu prevzala Natália Šebová, za 3. miesto v literárnej časti súťaže Štefan Varga a držiteľka ceny Fair play z výtvarnej časti Ema Laškodyová. Medzi ocenenými boli aj pedagógovia, ktorí týchto žiakov pripravovali - Mgr. Irena Vargová a PaedDr. Radmila Hajduková. 

Srdečne blahoželáme.