Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ zverejnené 27. 10. 2020

28. október 2020