Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania - aktualizované

12. jún 2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

aktualizované od 15. 06. 2020

 

Zmeny:

  1. Povoľuje sa viac detí v skupinách.
  2. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach.
  3. Od 22. 06. 2020 sa otvára 6. – 9. ročník základných škôl.

Ostáva:

  1. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude prebiehať tak, aby boli dodržiavané všeobecné hygienicko–epidemiologické opatrenia.
  2. Štruktúra vyučovacieho dňa od 7.00 do 16.00 hod.
  3. Príchod žiakov  od 7.00 do 7.50 hod.
  4. Príchod žiakov 5. ročníka do školy v čase od 15. 06. – 19. 06. 2020 vchodom pri multifunkčnom ihrisku.
  5. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (pozri prílohu Čestné vyhlásenie na webovej stránke školy).

Príloha č.1

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka [doc]

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka [pdf]