Keď rozprávočka očká zatvára...

11. február 2020

Keď rozprávočka očká zatvára ...

Všetci si pamätáme na tie chvíle tesne pred spaním, keď sa izbou rozliehal tichý hlas rozpovedajúci čarovné príbehy.
A práve takúto spomienku si o niekoľko rokov budú môcť  pričarovať aj naši predškoláci z MŠ na Školskej ulici č.4 v Michalovciach.
Hlásky, ktoré 10. a 11. februára 2020 čítali  malým veľkým predškolákom pred popoludňajším spánkom,  patrili našim piatakom a siedmakom.
Veľkí malým ... i tak by sme mohli nazvať toto priateľské stretnutie kamarátov a možno budúcich spolužiakov.
Už dnes vieme, že v týchto čítaniach budeme pokračovať. Žiaci ZŠ, Školská 2 v Michalovciach si precvičia svoje čitateľské a prezentačné zručnosti   a predškoláci  si v čase, keď rozprávočka zatvára očká, môžu snívať svoj veľký školácky sen.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.