Plavecký výcvik vo 4. ročníku

01. november 2019

Žiaci 4. ročníka od 15.10.- 29.10.2019 úspešne absolvovali plavecký výcvik pod vedením skúsených trénerov (našich kolegov). Hravým spôsobom sa zoznámili s vodou. Naučili sa potápať, splývať a plavecký spôsob - znak. Posledný deň si otestovali svoje plavecké zručnosti. Mokré vysvedčenie bude ich najväčšou odmenou za vynaložené úsilie.