31. máj - Svetový deň bez tabaku

01. jún 2021

31. máj – Svetový deň bez tabaku

Každý rok 31. mája sa pozornosť verejnosti upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku  má ľudí odradiť od užívania tabaku v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.
V rámci iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každý rok poukazuje na jednu vybranú tému, ktorá sa stane jednotným posolstvom pre celý svet. V kampani na rok 2021 je pozornosť zameraná na tému „Tabak - smrteľný v každej podobe“.
Naša škola sa tento rok prvýkrát zapojila do tohto dňa rôznymi aktivitami v podobe zaujímavých plagátov, piesní ako „Fajčenie škodí zdraviu“ skupiny Vidiek, či „Cigaretka na dva ťahy“ Riša Műllera. Žiakov zaujali osemsmerovky a protifajčiarske slogany. Na informatike pripravili pekné prezentácie o škodlivosti fajčenia. V rámci tejto témy  tiež diskutovali o jeho pozitívnych a negatívnych stránkach.