Tenis do škôl

04. február 2020

Projekt „Tenis do škôl“ organizuje Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu, kde hlavnou myšlienkou „Tenisu do škôl“ je:

🎾 zatraktívniť hodiny TV na ZŠ,
🎾 motivovať deti pravidelne športovať,
🎾 umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tenisu.