Hviezdoslavov Kubín ... ide sa na kraj

09. apríl 2023

Hviezdoslavov Kubín ... ide sa na kraj 

Najstaršia a naprestížnejšia súťaž v prednese poézie  a prózy  Hviezdoslavov Kubín mala už svoj 69. ročník. Viac ako 140 súťažiacich počas 4 posledných marcových dní si zmeralo svoje sily v regionálnom kole (Sobrance, Michalovce) tejto súťaže v 4 kategóriách. Našu školu reprezentovali Sofia Demčáková, Peter Mižák, Liliana Petrová a Lukáš Babuka.

Sme veľmi radi, že žiaci našej školy odbornú porotu presvedčili o svojich interpretačných kvalitách a získali krásne ocenenia.

V 2. kategórii sme získali čestné uznanie – Liliana Petrová, 6.A a Lukáš Babuka, 6.B obsadil 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola.

V 3. kategórii  Peter Mižák, 7.B obsadil 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola.

Sme hrdí na to, že i v duši športovcov – hokejistov  -  si našlo umelecké slovo tiež svoje miesto.

Lukášovi Babukovi a Petrovi Mižákovi srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v krajskom kole.