Voľby do Rady školy

14. september 2021

V prvom kole voľby členov Rady školy za rodičov nehlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov). Pri opakovanej voľbe sa podmienka prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje. Opakovaná voľba sa uskutoční nasledovným spôsobom.

Dňa 16. 9. 2021 sa uskutoční opakovaná voľba členov Rady školy za rodičov od 7.00 do 16.00 hod. v zborovni školy. Zároveň si pri tejto voľbe rodič oproti podpisu vyzdvihne domáce Ag samotesty, ktoré si objednal pre svoje dieťa cez EduPage (ak si ich ešte nevyzdvihol).