Rovesnícke vzdelávanie - ochrana prírody Zelená škola

29. apríl 2022

Rovesnícke vzdelávanie - ochrana prírody Zelená škola.

Žiaci 8.A triedy sa pri rovesníkom vzdelávaní podelili zo svojimi poznatkami o ochrane prírody, ako sa správne v prírode správať a ako nakladať s odpadmi. Vysvetlili žiakom 3. A triedy, aký prínos pre životne prostredie je recyklácia a zodpovedný prístup každého z nás.