Mimoriadny oznam

12. apríl 2023

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ Z. z. o výchove a vzdelávaní Vám oznamujeme, že z technických príčin riaditeľ školy udeľuje na deň 13. 4. 2023 (štvrtok) riaditeľské voľno žiakom 1. - 9. ročníka.

V dôsledku opravy havárie na vodovodnom potrubí na pozemku školy bude škola počas celého dňa odstavená od dodávky pitnej vody.