Práva dieťaťa - tretí ročník súťaže

20. január 2020

Žiaci šiesteho ročníka si na hodinách občianskej náuky upevnili svoje vedomosti v oblasti práv dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa. Každý žiak si vybral ľubovoľné právo a ilustroval ho podľa vlastných predstáv. Ich práce hodnotili žiaci deviateho ročníka na hodine etickej výchovy. Hlasovaním rozhodli o víťazných prácach, ktoré  budú vystavené na nástenke vo vestibule školy. Následne budú zaradené do albumu práv dieťaťa, v ktorom sa už nachádzajú víťazné práce z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže a stanú sa učebnou pomôckou pre budúcich šiestakov.

Šiestakom ďakujeme a víťazom blahoželáme

 

1.miesto  Právo na meno a štátnu príslušnosť Vanesska Papánová
2.miesto Právo na rodinu Dávid Stanko
3.miesto Právo na hru a voľný čas Viktor Miovkanych
4.miesto Právo na hru Alexandra Andrejová
  Právo na rovnosť Sebastián Smolko