Hodina deťom

19. marec 2023

Milí rodičia,

 dňa 21.3.2023 sa uskutoční celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska budú v uliciach zbierať príspevky do pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska a aj tento rok sa naša škola rozhodla zapojiť do zbierky. Zapojiť sa však môžete aj vy a to tak, že v deň konania zbierky môžete prispieť do pokladničky v našej škole buď priamo alebo môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá do pokladničky.

Pomôžete tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.