Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

31. august 2021

Milí rodičia, milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 8:30 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli Základnej školy, Školská 2, Michalovce.

 

02. 09. 2021

 • zraz žiakov 1. ročníka a ich zákonných zástupcovpred školou o 8:00 hod.,
 • zraz žiakov 2.- 9. ročníka na multifunkčnom ihrisku o 8.20 hod. .

V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka pre ročníky 2. - 9. v ich triedach. Otvorenie nového školského roka pre žiakov prvého ročníka sa uskutoční v priestore telocvične.

 

Základné informácie  k začiatku školského roka 2021/2022 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha 1) a súhlas riaditeľa školy so vstupom do budovy školy (príloha 2) odovzdajú 02. 09. 2021 len zákonní zástupcovia, ktorí sprevádzajú žiaka prvého ročníka triednej učiteľke prvého ročníka.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.

Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri (každý žiak má mať pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť škole – Oznámenie o výnimke z karantény (príloha 3).

Prílohu 1 a prílohu 3 môžu zákonní zástupcovia odovzdať triednym učiteľom aj cez aplikáciu EduPage.

Školská jedáleň 2. 09. 2021 obedy nevydáva.

 

3. a 6. septembra  2021  (piatok, pondelok)

I. stupeň

1.A – 3 vyučovacie hodiny

2. - 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny

II. stupeň

5. – 9. ročník – 5 vyučovacích hodín

 

Rozpis obedov v ŠJ v dňoch 03. – 06. 09. 2021:

I. stupeň:

 • 11,00 hod. – 11,10 hod. žiaci 1.- 2. ročníka
 • 11,10 hod. – 11,20 hod. žiaci 3. ročníka
 • 11,20 hod. -  11,30 hod. žiaci 4. ročníka

II. stupeň:

 • 11,40 hod. – žiaci 5. ročníka
 • 11,50 hod. - žiaci 6. a 7.ročníka
 • 12,00 hod. – žiaci 8. ročníka
 • 12,05 hod. – žiaci 9. ročníka

 

Príchod žiakov do školy od 03. 09. 2021:

I. stupeň

 • žiaci 1. až 4. ročníka:  7,15 hod. – 7,30 hod.

II. stupeň

 • žiaci 5. až 9. ročníka: 7,30 hod. – 7,50 hod.

 

Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2021 (utorok).